You're not logged in. Log in
Search for alumni

Users

Patrycja Lentowszczyk-Cichocka

avatar

Patrycja Lentowszczyk-Cichocka

Country: Irlandia

Town: Cluain Meala

My organization: Clonmel Polish School

I act for:

  • education
  • children and youth
  • Polish community abroad

I'm a leader in: stowarzyszeniu Clonmel Polish School. Jestem założycielką i prezeską stowarzyszenia. Od 2009 roku kieruję pracą szkoły przy stowarzyszeniu polonijnym, którego głównym celem jest promowanie języka polskiego wśród Polonii w hrabstwie Tipperary. Od kwietnia 2012 roku współtworzę Polska Macierz Szkolna w Irlandii zasiadając w jej zarządzie oraz pełniąc obowiązki Rzecznika organizacji. W listopadzie 2012 roku zostałam członkiem Rady Oświaty Polonijnej przy Ambasadzie RP w Dublinie. Ukończyłam dwustopniowe studia politologiczne na Wydziale Nauk Politycznych w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Otrzymałam tytuł licencjata o specjalności studia europejskie oraz tytuł magistra o specjalności stosunki międzynarodowe. Funkcjonowanie polonijnej szkoły w Clonmel umożliwia około siedemdziesięciu polskim rodzinom uczenie się języka polskiego oraz pielęgnowanie polskich tradycji. Ponadto dzięki kontaktom z lokalnymi władzami w Clonmel stowarzyszenie ułatwia kontakt z polską literaturą poprzez organizację spotkań bibliotecznych dla dzieci. Od początku istnienia stowarzyszenie współpracuje z South Tipperary Development Company, z którym realizuje wspólne projekty związane z aktywizacją społeczną różnorodnych grup mniejszości narodowych w hrabstwie Tipperary. Jestem zawsze pomysłodawcą i katalizatorem wszystkich wydarzeń w szkole oraz poza nią. Dzięki mojemu uporowi przedstawiciele polskiej mniejszości z Clonmel spotykają się raz w roku na wspólnej Wigilii. Swoją energią chcę zarazić jak największe grono ludzi. Moja działalność wynika z własnej inicjatywy, jest wykonywana bezinteresownie na zasadach wolontariatu. Idea, którą kieruję się w swojej codziennej pracy to obrona spraw i dobrego imienia mniejszości polskiej zagranicą.

I took part in:

  1. School for Leaders for the Polish Community Abroad , School for Leaders of the Polish Community in Western Europe 2013 (2013)
    As: participant

For me the School for Leaders means: możliwość poszerzenia wiedzy na temat bycia liderem. Zdobycia nowych kompetencji.